10 snabba med Daniel Hultman som tagit fram ett nytt racingbränsle på etanol – Goat Fuels

Varför etanol istället för bensin?

– Behovet av etanolbränsle inom racingsporten ökar hela tiden. Främst på grund av att motorerna utvecklas. 500 hästkrafter i en motor har nu blivit till 1000 hästkrafter vilket innebär att man pushar sina motorer hårdare. Att använda sprit är ett sätt att uppnå högre effekt i motorerna – på en nivå som inte går med bensin.
– Det gäller att få kontroll på sina marginaler. Naturligtvis finns det inga garantier i sammanhanget, men om man kan undvika ett motorras under en hel karriär så har det stor ekonomisk betydelse. Bygger man en motor för 500 000 kronor så är det i sammanhanget ingen stor kostnad att byta från bensinstationsbränsle till racingbränsle. Bränslet är en faktor man kan kontrollera och därför borde det vara självklart att göra det.

Hur kom du på idén med Goat Fuels?

– Det var som aktiv på racingbanan som idén till Goat Fuels föddes. Vi i mitt team var alltid osäkra på vilken kvalitet vi verkligen hade fått på vårt E85-bränsle från bensinstationen och det slog mig då att man borde tillverka det själv.
– En av plattformarna för Goat Fuels existens är avsaknad på kvalitet på det E85-bränsle som levereras på bensinstationer. Tekniskt sett fungerar naturligtvis vanlig E85 bra, men vårat bränsle är vassare. Goat Fuels brinner bättre och har en renare kemisk sammansättning. Det är stor skillnad på vanlig etanol och detta som är ett racing-bränsle. I tester har det bekräftats genom back to back-körningar med exakt samma hårdvara o laddtryck.
– Har man en dyrbar motor vill man naturligtvis inte chansa med bränslet. Fördelen med Goat Fuels är inte bara att produkten levererar mer kraft, den håller dessutom en jämn kvalitet vilket tillåter att man tunar närmare gränsen utan att kliva över den..

Hur mycket kan oktantalet skilja sig åt åt när man "tror" att man tankar E85 på macken?

– Många som tankar med E85 kan i själva verket kan få någonting helt annat än det man förväntar sig – ända ner till E74. Och ju lägre sprithalt man får vid tankningen desto lägre är även oktantalet.
– Oktantalet beskriver bränslets motståndskraft för värme/kompreson, innan det självantänder. Knackning vill man absolut inte ha. Därför vill man ha ett så högt oktantal som möjligt och då är spriten ett bra alternativ, säger Hultman som under sitt civila yrkesliv bland annat arbetat med motortestning hos Volvo.

Vilka andra detaljer gör Goat Fuels till ett effektivt bränsle?

– Jag har valt en denaturering som är vald för maximal effekt och verkningsgrad; som ytterligare höjer oktantalet.

Finns det fler fördelarna med det naturligt höga oktantalet?

– Etanol har en egenskap som gör att den brinner svalare än bensin. Flamtemperaturen är lägre. Dessutom är det lägre energidensitet i etanol jämfört med bensin vilket gör att man spolar in en större mängd vätska i förbränningsutrymmet – Det går åt värmeenergi för att omvandla vätska till gas. Får man ett svalare förbränningsutrymme kan man få in mer luft och kan därmed bränna mer bränsle.

Hur går processen till med att framställa Goat Fuels?

– Tillverkningen sker professionellt, i Norrköping, säkrat av ett kvalitetssystem. Agroetanol är leverantör av själva spriten, med full spårbarhet på Co2. Inom kort kommer vi att kunna leverera ett helt Co2-neutralt racingbränsle i och med att vi har en så unik och proffsig kedja av leverantörer. Vi har de bästa råvarorna och de stabilaste leverantörerna. Det innebär att Goat Fuels kan garantera att kunder vet vad de får vilket jag är stolt över. Jag har inte uppfunnit hjulet utan omger mig av kompetenta underleverantörer.
– Agroetanol bränner sprit på svenskt spannmål och delar upp resultatet i tre kategorier. Jag köper in den finaste spriten som de tillverkar, sedan denatureraras spriten enligt mina specifika önskemål som utgår från att skapa ett högpresterande racingbränsle. Därefter transporteras det till ett förpackningsföretag, också i Norrköping. Där tillsätts de sista komponenterna varpå vi tappar allt på dunkar.

Du gör samtidigt två sorters bränsle för Goat Fuels?

– E85R är blandningen som uppfyller den europiska standarden SS-EN 15293:2018. Det finns ett antal övre begränsningar där vi ligger på gränsen för vad man får ha med.
I racingvärlden strävar man efter maximal effekt och för att nå dit vässas det konstant på detaljer. Små saker kan göra skillnad i det stora hela. Bränslet i motorer är en av de detaljerna.
– Sänkt friktion, tack vare bättre smörjmedel, ger mer kraft och högre effekt. Ett av teamen vi samarbetar med inom racing vann en Time Attack tävling förra säsongen med en tusendels sekund. Hade vi haft en hästkraft mindre hade vi inte gjort det.
Den andra bränsletypen som Goat Fuels producerar är E109R.
– Skillnaden är att den har högre sprithalt och endast en liten del alkylat, vilket gynnar förbränningsegenskaperna. Bränslet ska brinna bra också, för ju bättre det brinner desto snabbare uppnår man maximalt topptryck, vilket är optimalt för racing.

Vad avgör om man ska använda E85R eller E109R?

– Det beror på hur hårt motorn är trimmad. Vill man ha maximal effekt ur motorn behöver man ett bränsle som hänger med.
– Men det finns en konservatism inom branschen, alla har sina egna teorier och funderingar på vad som är bäst för sin motor. Det är därför svårt att leverera några absoluta sanningar. Det finns en anledning till att en bil tillverkare behöver flera år och miljarder för att utveckla en motor som ska gå 30000mil utan större reparationen. Att har koll på vad man tankar är en mycket enklare väg framåt än att bygga en motor som tåler allt.

Vad skiljer bränslet i dagens racingbilar jämfört med vad de hade i tankarna för tio år sedan?

– I traditionell racingbensin används ofta kemikalier som inte är så trevliga, Toluene, bly, bensen. Dessa är inte något man vill andas in eller släppa ut i naturen. När man startar sin motor på Goat Fuels så känner man en spritdoft men så fort man börja få upp lite temperatur så upplever man endast att det blåser varmt ur avgassystemet. Etanol har blivit mer populärt de senaste åren av den enkla anledningen att fler inser att det är bättre än bensin och att det går att göra mer effekt.
Goat Fuels har för tillfället främst kunder i Sverige och Danmark, men planerar att gå på en betydligt bredare export.

Hur ser du på framtiden?

– Vi har en offensiv plan som går ut på att leverera i hela Europa!

Kortfakta

Namn
Daniel Hultman
Ålder
-
Bor i
-